رندر سه بعدی به فرآیند تولید تصویر دو بعدی از روی مدل سه بعدی می گویند.

رندر 3 بعدی شامل مراحل نورپردازی، ساخت مواد و بافت، قرار دادن زاویه و محل درست دوربین و تنظیمات رندر است.

سرویس رندر 3 بعدی چگونه است؟!

اگر شما مدل سه بعدی محصول یا هر جسم دیگری را آماده دارید و به عکس دو بعدی آن مدل نیاز دارید، ما این کار را برای شما انجام می دهیم.

در صورتی که قصد فروش آنلاین کالای خود را دارید و مدل سه بعدی آن را ساخته اید، حالا باید از سرویس رندرینگ سه بعدی استفاده کنید.

فرآیند رندریگ 3 بعدی با نرم افزارهای اختصاصی رندریگ یا موتور های رندر انجام می شود.

در صورتی که به سرویس رندر 3 بعدی نیاز دارید، با ما ارتباط برقرار کنید تا برای ادامه مراحل همراه شما باشیم.